πέτσινος

(προωθήθηκε από πέτσινο)
Μεταφράσεις

πέτσινος

('petsinos) αρσενικό

πέτσινη

('petsini) θηλυκό

πέτσινο

('petsino) ουδέτερο
επίθετο
δερμάτινος πέτσινο σακάκι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close