πήδημα

Μεταφράσεις

πήδημα

jump, fucksaut ('piðima)
ουσιαστικό ουδέτερο
σάλτο δίνω ένα πήδημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close