πήλινος

Μεταφράσεις

πήλινος

('pilinos) αρσενικό

πήλινη

(pilini) θηλυκό

πήλινο

('pilino) ουδέτερο
επίθετο
που είναι φτιαγμένος από πηλό πήλινη γλάστρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close