πήχης

Μεταφράσεις

πήχης

forearmavant-bras ('piçis)
ουσιαστικό αρσενικό
1. παλαιό μέτρο μέτρησης Ένας πήχης αντιστοιχεί σε 50 πόντους.
2. αθλητισμός το λεπτό ξύλο στο άλμα εις ύψος
περιμένω καλύτερη απόδοση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close