πίδακας

Μεταφράσεις

πίδακας

סילון ('piðakas)
ουσιαστικό αρσενικό
δυνατή ροή υγρού πίδακας νερούαίματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close