πίξελ

Μεταφράσεις

πίξελ

بِكْسِل

πίξελ

pixel

πίξελ

pixel

πίξελ

Pixel

πίξελ

pixel

πίξελ

píxel

πίξελ

pikseli

πίξελ

pixel

πίξελ

piksel

πίξελ

pixel

πίξελ

画素

πίξελ

픽셀

πίξελ

pixel

πίξελ

piksel

πίξελ

piksel

πίξελ

pixel

πίξελ

пиксел

πίξελ

pixel

πίξελ

จุดที่เล็กที่สุดที่รวมกันเป็นภาพ

πίξελ

piksel

πίξελ

điểm ảnh

πίξελ

像素
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close