πίσσα

Μεταφράσεις

πίσσα

tar, pitchalquitránTeerbitumetar焦油TAR焦油катранtartjäraالقطرانtarタール ('pisa)
ουσιαστικό θηλυκό
μαύρο υλικό ειδικό στο στρώσιμο δρόμων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close