παίρνω συνέντευξη

Μεταφράσεις

παίρνω συνέντευξη

يُجْرِي مُقَابَلَةٌ

παίρνω συνέντευξη

dělat pohovor

παίρνω συνέντευξη

interviewe

παίρνω συνέντευξη

ein Vorstellungsgespräch führen

παίρνω συνέντευξη

interview

παίρνω συνέντευξη

entrevistar

παίρνω συνέντευξη

haastatella

παίρνω συνέντευξη

interviewer

παίρνω συνέντευξη

razgovarati s

παίρνω συνέντευξη

intervistare

παίρνω συνέντευξη

面接する

παίρνω συνέντευξη

면담하다

παίρνω συνέντευξη

interviewen

παίρνω συνέντευξη

intervjue

παίρνω συνέντευξη

przeprowadzić wywiad

παίρνω συνέντευξη

entrevistar

παίρνω συνέντευξη

проводить собеседование

παίρνω συνέντευξη

intervjua

παίρνω συνέντευξη

สัมภาษณ์

παίρνω συνέντευξη

görüşme yapmak

παίρνω συνέντευξη

phỏng vấn

παίρνω συνέντευξη

面谈
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close