παγανός

Μεταφράσεις

παγανός

pagan, paganus, pagus

παγανός

pagan
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close