παγκάκι

Μεταφράσεις

παγκάκι

bench (paŋ'gaci)
ουσιαστικό ουδέτερο
κάθισμα για 3-4 άτομα, συνήθως σε δημόσιο χώρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close