παγκοσμιοποίηση

Μεταφράσεις

παγκοσμιοποίηση

globalisation, globalization

παγκοσμιοποίηση

globalisation, mondialisation

παγκοσμιοποίηση

глобализация

παγκοσμιοποίηση

عَوْلَـمَة

παγκοσμιοποίηση

globalizace

παγκοσμιοποίηση

globalisering

παγκοσμιοποίηση

Globalisierung

παγκοσμιοποίηση

globalización

παγκοσμιοποίηση

globalisaatio

παγκοσμιοποίηση

globalizacija

παγκοσμιοποίηση

globalizzazione

παγκοσμιοποίηση

グローバル化

παγκοσμιοποίηση

세계화

παγκοσμιοποίηση

globalisatie

παγκοσμιοποίηση

globalisering

παγκοσμιοποίηση

globalizacja

παγκοσμιοποίηση

globalização

παγκοσμιοποίηση

globalisering

παγκοσμιοποίηση

โลกาภิวัฒน์

παγκοσμιοποίηση

küreselleşme

παγκοσμιοποίηση

toàn cầu hóa

παγκοσμιοποίηση

全球化
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close