παθητικό

Μεταφράσεις

παθητικό

liabilities, liability

παθητικό

passif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close