παθητικότητα

Μεταφράσεις

παθητικότητα

passivitypassivitépassiviteitpassividadepassivitetпасивностPassivitätpasividadpassivitàpassivitetпассивность (paθiti'kotita)
ουσιαστικό θηλυκό
η έλλειψη ενεργητικότητας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close