παθογόνος

Μεταφράσεις

παθογόνος

pathogen, pathogenic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close