παιδεία

Μεταφράσεις

παιδεία

educationéducation, enseignementBildung교육edukacjaобразованиеחינוךeducaçãouddannelseالتعليم教育educación教育onderwijsобразованиеvzdělávání教育istruzioneutbildning (pe'ðia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το εκπαιδευτικό σύστημα το Υπουργείο Παιδείας
2. η καλλιέργεια, η μόρφωση Είναι άτομο με παιδεία.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close