παιδεύω

Μεταφράσεις

παιδεύω

(pe'ðevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τυραννάω Με παίδεψε αυτό το πρόβλημα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close