παινεύω

Μεταφράσεις

παινεύω

praiselăuda (pe'nevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
λέω θετικά λόγια σε κπ παινεύω τη δουλειά κάποιου παινεύω κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close