παλαιός

Μεταφράσεις

παλαιός

gammel

παλαιός

alt

παλαιός

old

παλαιός

viejo

παλαιός

vana

παλαιός

vanha

παλαιός

vieux

παλαιός

vecchio

παλαιός

oud

παλαιός

stary

παλαιός

старый
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close