παλιμβουλία

Μεταφράσεις

παλιμβουλία

inconstancy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close