παλιόχαρτο

Μεταφράσεις

παλιόχαρτο

papír na poznámky

παλιόχαρτο

kasseret papir

παλιόχαρτο

Schmierpapier

παλιόχαρτο

scrap paper

παλιόχαρτο

papel para apuntes

παλιόχαρτο

jätepaperi

παλιόχαρτο

papier brouillon

παλιόχαρτο

stari papir

παλιόχαρτο

ritagli di carta

παλιόχαρτο

くず紙

παλιόχαρτο

메모 용지

παλιόχαρτο

kladpapier

παλιόχαρτο

kladdepapir

παλιόχαρτο

makulatura

παλιόχαρτο

papel de rascunho

παλιόχαρτο

макулатура

παλιόχαρτο

kladdpapper

παλιόχαρτο

กระดาษทด

παλιόχαρτο

karalama kağıdı

παλιόχαρτο

giấy nháp

παλιόχαρτο

废纸
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close