παλλόμενος

Μεταφράσεις

παλλόμενος

beating, vibrant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close