παλμικός

Μεταφράσεις

παλμικός

pulsing

παλμικός

pulsatif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close