παλμός

Μεταφράσεις

παλμός

pulse, heartbeatpulsationパルス脉冲PulspulsoنبضИмпулсชีพจร脈衝펄스pulsoPulsPuls (pal'mos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. ο χτύπος oι παλμοί της καρδιάς
2. μεταφορικά ένταση, ρυθμός συναυλία με παλμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close