παν

Αναζητήσεις σχετικές με παν: πας
Μεταφράσεις

παν


ουσιαστικό ουδέτερο
το πιο σημαντικό Το παν στη ζωή είναι η υγεία.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close