πανάκριβος

Μεταφράσεις

πανάκριβος

(pa'nakrivos) αρσενικό

πανάκριβη

(pa'nakrivi) θηλυκό

πανάκριβο

(pa'nakrivo) ουδέτερο
επίθετο
πάρα πολύ ακριβός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close