πανάσχημος

(προωθήθηκε από πανάσχημο)
Μεταφράσεις

πανάσχημος

(pa'nasçimos) αρσενικό

πανάσχημη

(pa'nasçimi) θηλυκό

πανάσχημο

(pa'nasçimo) ουδέτερο
επίθετο
πάρα πολύ άσχημος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close