πανέρι

Μεταφράσεις

πανέρι

panier, corbeillebasket (pa'neri)
ουσιαστικό ουδέτερο
καλάθι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close