πανέτοιμος

(προωθήθηκε από πανέτοιμη)
Μεταφράσεις

πανέτοιμος

(pa'netimos) αρσενικό

πανέτοιμη

(pa'netimi) θηλυκό

πανέτοιμο

ready (pa'netimo) ουδέτερο
επίθετο
τελείως έτοιμος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close