πανίσχυρος

(προωθήθηκε από πανίσχυρο)
Μεταφράσεις

πανίσχυρος

(pa'nisçiros) αρσενικό

πανίσχυρη

(pa'nisçiri) θηλυκό

πανίσχυρο

(pa'nisçiro) ουδέτερο
επίθετο
πάρα πολύ ισχυρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close