πανευρωπαϊκός

Μεταφράσεις

πανευρωπαϊκός

(panevropai'kos) αρσενικό

πανευρωπαϊκή

(panevropai'ci) θηλυκό

πανευρωπαϊκό

Pan-European泛歐泛欧Alleuropeiska (panevropai'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με όλη την Ευρώπη πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close