πανζουρλισμός

Μεταφράσεις

πανζουρλισμός

(panzurli'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
σαματάς, πανδαιμόνιο Έγινε πανζουρλισμός.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close