πανκ

Μεταφράσεις

πανκ

punk朋克punkpunkPunkpunkPunkPunk朋克punkPunkパンクpunk펑크пънкpunkפאנק (pank)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μουσικό ρεύμα και πολιτική αντίδραση της δεκαετίας του '80 η μουσική πανκ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close