πανοραμικός

(προωθήθηκε από πανοραμικό)
Μεταφράσεις

πανοραμικός

(panorami'kos) αρσενικό

πανοραμική

(panorami'ci) θηλυκό

πανοραμικό

panoramique全景panorámicapanoramicznyпанорамнаパノラマpanoramatickéPanorama파노라마panoramicPanorama全景panoramica (panorami'ko) ουδέτερο
επίθετο
που προσφέρει θέα από ψηλά πανοραμική θέα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close