πανουργία

Μεταφράσεις

πανουργία

cunning, guile
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close