πανσές

Μεταφράσεις

πανσές

pansy (pan'ses)
ουσιαστικό αρσενικό
είδος λουλουδιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close