παντελής

Μεταφράσεις

παντελής

complete, utter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close