παντζούρι

Μεταφράσεις

παντζούρι

shuttervoletpancur (pa'dzuri)
ουσιαστικό ουδέτερο
το εξωτερικό φύλλο του παραθύρου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close