πανόραμα

Μεταφράσεις

πανόραμα

panorama (pa'norama)
ουσιαστικό ουδέτερο
πλατιά θέα από ψηλά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close