παπάς

Μεταφράσεις

παπάς

popepriestсвещеник신부priester牧师sacerdote牧師священникknězsacerdoteprästPriestersacerdote (pa'pas)
ουσιαστικό αρσενικό
θρησκευτικός όρος ο ιερέας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close