παρ'όλο

Μεταφράσεις

παρ'όλο

despite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close