παρ' όλα αυτά

Μεταφράσεις

παρ’ όλα αυτά

رُغْمَ ذَلِكَ

παρ’ όλα αυτά

nicméně

παρ’ όλα αυτά

ikke desto mindre

παρ’ όλα αυτά

nichtsdestoweniger

παρ’ όλα αυτά

nevertheless

παρ’ όλα αυτά

sin embargo

παρ’ όλα αυτά

siitä huolimatta

παρ’ όλα αυτά

néanmoins

παρ’ όλα αυτά

bez obzira na

παρ’ όλα αυτά

tuttavia

παρ’ όλα αυτά

それでも

παρ’ όλα αυτά

그럼에도 불구하고

παρ’ όλα αυτά

desalniettemin

παρ’ όλα αυτά

ikke desto mindre

παρ’ όλα αυτά

niemniej jednak

παρ’ όλα αυτά

todavia

παρ’ όλα αυτά

тем не менее

παρ’ όλα αυτά

icke desto mindre

παρ’ όλα αυτά

แต่อย่างไรก็ตาม

παρ’ όλα αυτά

bununla birlikte

παρ’ όλα αυτά

tuy nhiên

παρ’ όλα αυτά

不过
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close