παράγοντας

Μεταφράσεις

παράγοντας

Faktorfactorfaktorofacteurfattoreфакторfaktorfactorфакторfaktorعامل因子ปัจจัยfatorfaktorfactorwspółczynnik요소 (pa'raɣondas)
ουσιαστικό αρσενικό
1. οτιδήποτε συντελεί στο να γίνει κτ ο παράγοντας τύχη
2. πρόσωπο με σημαντικό ρόλο σε κπ τομέα πολιτικός παράγοντας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close