παράγωγος

Μεταφράσεις

παράγωγος

(para'ɣoɣos) αρσενικό

παράγωγη

(para'ɣoʝi) θηλυκό

παράγωγο

derivativedérivéederivadoderivatпроизводнаяمشتق (para'ɣoɣo) ουδέτερο
επίθετο
1. που παράγεται από κτ άλλο παράγωγο προϊόν
2. γλωσσολογία για λέξη που σχηματίζεται από άλλη λέξη η λέξη «μηλιά» είναι παράγωγη της λέξης «μήλο»
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close