παράδειγμα

Μεταφράσεις

παράδειγμα

Beispiel, Exempel, Paradigmaexample, instance, paradigmexempleparadigma, exemploمِثَالpříkladeksempelejemploesimerkkiprimjeresempiovoorbeeldeksempelprzykładпримерexempelตัวอย่างörnekví dụ例子 (pa'raðiɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. η συγκεκριμένη περίπτωση που στηρίζει κανόνα δίνω παράδειγμα
δηλώνει ότι θα ακολουθήσει παράδειγμα
2. πρότυπο παράδειγμα προς μίμηση δίνω το (καλό) παράδειγμα ακολουθώ το παράδειγμα κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close