παράδοξος

(προωθήθηκε από παράδοξη)
Μεταφράσεις

παράδοξος

(pa'raðoksos) αρσενικό

παράδοξη

(pa'raðoksi) θηλυκό

παράδοξο

paradox, peculiarparadoxalפרדוקסליparadossaleparadoxalparadójicoparadox (pa'raðokso) ουδέτερο
επίθετο
παράξενος, περίεργος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close