παράδοξο

Μεταφράσεις

παράδοξο

(pa'raðokso) ουδέτερο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close