παράλιος

(προωθήθηκε από παράλιο)
Μεταφράσεις

παράλιος

(pa'ralios) αρσενικό

παράλια

(pa'ralia) θηλυκό

παράλιο

(pa'ralio) ουδέτερο
επίθετο
παραλιακός παράλιος δρόμος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close