παράλογο

Μεταφράσεις

παράλογο

absurde
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close