παράμετρος

Μεταφράσεις

παράμετρος

parameterparamètreпараметърParameterالمعلمةパラメータпараметр参数พารามิเตอร์parâmetro매개 변수parametriparameterparameterparameterparámetro參數Parametrparametroparametr (pa'rametros)
ουσιαστικό θηλυκό
διάσταση, δεδομένο ενός ζητήματος Εξετάζω όλες τις παραμέτρους.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close