παράπλευρα

Μεταφράσεις

παράπλευρα

abreast
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close